WŁAŚCIWOŚĆ

Kancelaria obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Koninie, do której należy miasto Konin oraz następujące gminy:
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Słupca, Strzałkowo, Stare Miasto, Ślesin, Wilczyn, Witkowo, Zagórów.

Zgodnie z art. 8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 ze zm. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie z art 8 ust.6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.